Koła plastyczne

Zajęcia plastyczne adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. W zajęciach uczestnicy poznają ciekawe i różnorodne techniki plastyczne, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, malarstwo na szkle, ceramika, collage, batik, grafika. Mogą także realizować swoje zainteresowania w kołach rękodzieła artystycznego i tkaniny artystycznej. W przyjaznej atmosferze uczestnicy zajęć mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię, zdolności plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, wrażliwość na sztukę oraz uczestniczyć w licznych konkursach plastycznych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i miejskiej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów i odbywają się w budynku macierzystym oraz filiach.

Posiadamy także zajęcia skierowane dla starszej młodzieży, która ma szansę przygotować profesjonała teczkę do wybranej szkoły artystycznej, a także zdobyć wiedzę na temat historii sztuki. Udział w zajęciach to zwielokrotnienie szans podczas egzaminów wstępnych na ASP.