Koła plastyczne

Zajęcia plastyczne adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. W zajęciach uczestnicy poznają ciekawe i różnorodne techniki plastyczne, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, malarstwo na szkle, ceramika, collage, batik, grafika. Mogą także realizować swoje zainteresowania w kołach rękodzieła artystycznego i tkaniny artystycznej. W przyjaznej atmosferze uczestnicy zajęć mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię, zdolności plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, wrażliwość na sztukę oraz uczestniczyć w licznych konkursach plastycznych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i miejskiej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów i odbywają się w budynku macierzystym oraz filiach.

Posiadamy także zajęcia skierowane dla starszej młodzieży, która ma szansę przygotować profesjonała teczkę do wybranej szkoły artystycznej, a także zdobyć wiedzę na temat historii sztuki. Udział w zajęciach to zwielokrotnienie szans podczas egzaminów wstępnych na ASP.

Nauczyciele plastyki:

BOGNA BIELECKA

 • koło rękodzieła artystycznego Dizajn,
 • koło malarstwa i rysunku Kolory,
 • koło rysunku Pastel,
 • koło malarstwa Walor.
 

ALEKSANDRA JANKOWSKA

 • koło malarstwa Akwarele,
 • koło rzeźby Forma,
 • koło rysunku Szkic
 

Aleksandra Kowalczyk

 • koło grafiki Kontrast.
 

BARBARA MALASIEWICZ

 • koło malarstwa i rysunku Paleta,
 • koło tkaniny artystycznej Splot,
 • koło malarstwa Tęczowa Paleta.
 

ALEKSANDRA NIEŚWIEC

 • koło malarstwa na szkle Kolorowe Szkiełka,
 • koło malarstwa i rzeźby Styl,
 • koło rzeźby i zdobnictwa Sztukateria 1,
 • koło rzeźby i zdobnictwa Sztukateria 2,
 • koło malarstwa i rysunku Światłocień.
 

ANNA PASEK

 • Koło Plakatu i Reklamy.
 
 

AGNIESZKA TOCZYŁOWSKA

 • koło plastyczne Barwa,
 • koło plastyczne Impresja,
 • koło plastyczne Koloryt,
 • koło rękodzieła artystycznego Manualia,
 • koło rękodzieła artystycznego Mozaika,
 • koło form przestrzennych Trzeci Wymiar,
 • koło tkaniny artystycznej Wątek.