Historia

Początki MDK 1 sięgają roku 1958, kiedy to władze oświatowe Nowych Tychów powołują do życia Dom Kultury Dzieci i Młodzieży jako placówkę pozaszkolną, której głównym celem jest integracja dzieci i młodzieży z całego miasta. W pierwszej siedzibie przy ulicy Bohaterów Warszawy działają koła: fotograficzne, techniczne, teatralne i świetlica, a pierwszym kierownikiem zostaje Petronela Pyzalska. W latach 1962-1964 kierownikiem placówki zostaje Alojzy Mądry. W tym okresie powołano w placówce Tyską Republikę Dziecięcą, której pracami kieruje Józef Piszczek. Jest to czas, w którym część budynku zostaje użyczona Komendzie Środowiskowej ZHP, która działa w MDK-u nieprzerwanie do 5 listopada 1980 r. W latach 60. obowiązki kierownika pełni Zdzisława Korzec. Po raz pierwszy w placówce, zamiast instruktorów, zatrudniono nauczycieli oraz powołano koła zainteresowań m. in. fotograficzne, techniczne, akwarystów, prac kobiecych. Co roku odbywają się imprezy zwyczajowe, które są kontynuacją integracji środowiskowej: topienie Marzanny, Andrzejki, wystawy, wyświetlanie filmów, ogniska harcerskie, a każdy rok pracy ma główną myśl przewodnią. W roku szkolnym 1971-1972 działa 25 kół, a na zajęcia uczęszcza około 500 uczestników. W tym czasie kierownikiem placówki jest Róża Kurzęcka. W latach 1972-1976 kierownikiem placówki zostaje Helena Grabacka, a placówka uzyskuje wysoką ocenę za prowadzone zajęcia zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. W 1975 roku Dom Kultury zostaje przekształcony w Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, dyrektorem zostaje Helena Grabacka, powołano również wicedyrektora. W latach 1976-1987 placówka działa prężnie pod kierunkiem dyrektor Barbary Szymonowicz. Międzynarodowe i ogólnopolskie sukcesy odnotowały m.in. pracownie plastyczna i teatrów lalkowych oraz pracownia taneczna. 1 września 1987 roku dyrektorem MDK 1 zostaje Teresa Wodzicka, która pełni tę funkcję przez 31 lat, do sierpnia 2018 roku.  Rok 87’ to czas, kiedy Teresa Wodzicka powołuje do życia Galerię Sztuki Współczesnej Artyści Młodym, której głównym celem jest edukacja młodzieży poprzez kontakt z artystami profesjonalnymi. Pierwszą wystawą zorganizowaną w Galerii było Medalierstwo, które skupiło się wokół prac Augustyna Dyrdy. Decyzją władz miejskich, w lipcu 1998 roku, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 otrzymuje nowe, wyremontowane pomieszczenie usytuowane po lewej stronie budynku Teatru Małego, przy ulicy Kardynała Hlonda 1 – do tej pory zajęcia odbywały się w dwóch budynkach: przy ulicy Bohaterów Warszawy 26 oraz przy placu Św. Anny (w dawnym Domu Kultury Górnik).  Działalność MDK 1 można podzielić na trzy zakresy: edukacja dzieci i młodzieży, organizacja imprez okolicznościowych oraz uczestnictwo wychowanków w wielu konkursach, festiwalach czy turniejach i taki sposób pracy kontynuowany jest od lat. Zmieniają się nauczyciele, dyrektorzy, powstają nowe koła i imprezy, ale profil placówki zostaje taki sam. Obecnym dyrektorem jest Maciej Gruchlik, który tę funkcję pełni od września 2018 roku.

Macierzysty budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 26
Plac Świętej Anny 4
Aktualna siedziba MDK 1 – ul. Kardynała Hlonda 1 (rok 1998)
Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w czasie zajęć (1964/1965)

Zespół łączności (1965/1966)
Dzień Nauczyciela (1966/1967)
Wystawa prac plastycznych (1967/1968)
Wycieczka wychowanków do Sztolni Czarnego Pstrąga (1968/1969)
Wychowankowie na ślizgawce (1969/1970)
Młodzież w bibliotece DKDiM (1973/1974)
Barbórkowy koncert zespołów Domu Kultury dla TG i ZEG, „Praca Maszyn” (1974)
W pracowni technicznej (1974/1975)
Wspólne oglądanie filmów (1978/1979)
Kółko szachowe (1987/1988)
Przygotowania Teatru „Skrzat” Danuty Guni do występu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich „OFTA ’89” w Puławach (1989/1990)
Były więzień KL Auschwitz August Kowalczyk – honorowy gość podczas uroczystego podsumowania IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” (1999/2000)