Historia

Z DZIEJÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 1

 • 2019 – startuje Ogólnopolski Konkursu Recytatorski – w placówce organizujemy etap miejski;
 • 2018 – świętujemy 60-lecie istnienia MDK 1 w Tychach, a dyrektorem zostaje wieloletni nauczyciel tańca, Maciej Gruchlik;

 • 2016 – przy współpracy z Tyskim Chórem Mieszanym „Presto Cantabile” organizujemy wojewódzki konkurs „Nad nami Orzeł Biały”;
 • 2013 – 2015 – wystawiamy wielkie widowisko „Betlejem polskie” według Lucjana Rydla z udziałem wychowanków MDK 1 oraz mieszkańców;
 • 2012 – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” odbywa się odtąd ku czci Augusta Kowalczyka;

 • 2009 – nadanie placówce imienia Artystów Rodu Kossaków – na uroczystość przybywają potomkowie rodu Kossaków, m.in. Anna Bugnon, a w specjalnie przygotowanym spektaklu gwiazdą jest przyjaciel placówki, August Kowalczyk;
 • 2006 – „Z chlubnych kart i miejsc narodowej historii” – po raz pierwszy organizujemy ten ogólnopolski konkurs plastyczny;
 • 2003 – zespoły lalkowe, pantomimy i taneczne wyjeżdżają na występy na Ukrainę, do Rosji, Belgii oraz Luksemburga;
 • 1999 – pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los”;
 • 1998 – startuje wojewódzki konkurs historyczny; „Legiony to żołnierska nuta” 
 • 1993 – „Witaj, gwiazdko złota” – pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego;
 • 1991 – przeglądy artystyczne funkcjonują po raz pierwszy jako Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej;
 • 1987 – powołanie galerii „Artyści Młodym”, działającej do dzisiaj;
 • 1987 – 2018 – funkcję dyrektora pełni Teresa Wodzicka;
 • lata 70. – w placówce organizowane są przeglądy zespołów amatorskich w ramach Przeglądów Szkolnych Zespołów Artystycznych;
 • 1976 – 1987 placówka działa prężnie pod kierunkiem dyrektor Barbary Szymonowicz. Międzynarodowe i ogólnopolskie sukcesy odnotowały m.in. pracownie plastyczna i teatrów lalkowych oraz taneczna;
 • 1975 r. – odtąd placówka działa jako Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, kierownik zostaje dyrektorem, powołano też wicedyrektora;

 • 1972 – 1976 – kierownikiem placówki jest Helena Grabacka. Placówka uzyskuje wysoka ocenę za prowadzone zajęcia zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim;
 • 1964 – 1971 – obowiązki kierownika pełni Róża Kurzęcka. Po raz pierwszy w placówce, zamiast instruktorów, zatrudniono nauczycieli oraz powołano koła zainteresowań: m.in. techniczne, fotograficzne, akwarystów, prac kobiecych. Co roku odbywa się: topienie Marzanny, Andrzejki, wystawy, wyświetlanie filmów, ogniska harcerskie, a każdy rok pracy ma główną myśl przewodnią;
 • lata 60. – w tym czasie w placówce działa Tyska Republika Dziecięca z całą strukturą organizacyjną. Działał Sejm z posłami ze szkół, pod laską Marszałka Sejmu. Pracował też Rząd z ministerstwami, resortami, referatami. Pracami Republiki kieruje Józef Piszczek;
 • 1962 – 1964 – kierownikiem placówki jest Alojzy Mądry;
 • 1962 – 1964 – placówka działa jako Komenda Środowiskowa ZHP, a zajęcia prowadzono na zasadzie drużyn harcerskich. Komenda ZHP działała w placówce także później, aż do 5 listopada 1980 r.;
 • 1958 r. – powstaje Dom Kultury Dzieci i Młodzieży przy ulicy Bohaterów Warszawy (obecnie MCK) – w pierwszym roku działały koła: fotograficzne, techniczne, teatralne oraz świetlica, a pierwszym kierownikiem placówki zostaje Petronela Pyzalska.