Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021

  • Przewodnicząca – Aleksandra Kontny
  • I zastępca – Joanna Dziewońska,
  • II zastępca – Grażyna Piwowarczyk,
  • Skarbnik – Jolanta Kowalczyk,
  • Członek prezydium Przemysław Szeliga,
  • Członek prezydium – Agnieszka Irzyk-Wawrzko.

Zachęcamy do wpłaty na konto  Rady Rodziców 80 zł za cały rok lub 40 zł za półrocze. W przypadku rodzeństw oraz uczęszczania do kilku grup/kół/zespołów proponujemy składkę w wysokości połowy podstawowej kwoty.

Numer konta Rady Rodziców MDK 1 to:

13 1240 1330 1111 0010 9611 9919

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących informacji:

imię i nazwisko dziecka, zespół oraz nazwisko nauczyciela.