Rada Rodziców

Rada Rodziców 2019/2020

  • Aleksandra Kontny – przewodnicząca,
  • Monika Chrzanowska – wiceprzewodnicząca,
  • Joanna Dziewońska – wiceprzewodnicząca,
  • Jolanta Kowalczyk – sekretarz,
  • Monika Mazurowska – członek prezydium,
  • Agnieszka Nowok – członek prezydium.

Numer konta Rady Rodziców MDK 1 to:

13 1240 1330 1111 0010 9611 9919

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących informacji:
imię i nazwisko dziecka, zespół oraz nazwisko nauczyciela.