Rada Rodziców

Rada Rodziców 2022/2023

  • Przewodnicząca – Aleksandra Kontny
  • I zastępca – Joanna Dziewońska,
  • II zastępca – Grażyna Piwowarczyk,
  • Skarbnik – Sara Kuś,
  • Członek prezydium – Agnieszka Irzyk-Wawrzko,
  • Członek prezydium – Monika Mazurowska.

Zachęcamy do wpłaty na konto  Rady Rodziców 100 zł za cały rok lub 50 zł za półrocze. W przypadku rodzeństw oraz uczęszczania do kilku grup/kół/zespołów proponujemy składkę w wysokości połowy podstawowej kwoty.

Numer konta Rady Rodziców MDK 1 to:

13 1240 1330 1111 0010 9611 9919

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących informacji:

imię i nazwisko dziecka, zespół oraz nazwisko nauczyciela.