Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021

  • Przewodnicząca – Aleksandra Kontny
  • Wiceprzewodniczący – Przemysław Szeliga,
  • Wiceprzewodnicząca – Joanna Dziewońska,
  • Skarbnik – Jolanta Kowalczyk,
  • Członek prezydium – Agnieszka Nowok,
  • Członek prezydium – Grażyna Piwowarczyk.

Numer konta Rady Rodziców MDK 1 to:

13 1240 1330 1111 0010 9611 9919

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących informacji:

imię i nazwisko dziecka, zespół oraz nazwisko nauczyciela.