#zostańwdomu

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie wydarzenia organizowane przez MDK 1 w Tychach, a zajęcia są prowadzone zdalnie.

Pamiętajmy, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny:

 1. Często myj ręce, używając mydła i wody.
 2. Kiedy kaszlesz i kichasz, zakrywaj nos.
 3. Zachowaj co najmniej 1 metr odstępu o innych osób.
 4. Jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy choroby, skontaktuj się z odpowiednimi służbami epidemiologicznymi. W przypadku pytań i wątpliwości, należy korzystać z infolinii NFZ: 800 190 590. Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach: 512 370 717. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Tychach: 887 277 805.
 5. Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powinna powiadomić o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także lekarza domowego bądź bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi;
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty.pdf

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych odwołujemy od dnia 12. 03. 2020 r. do dnia 25 . 03. 2020 r. wszystkie zajęcia odbywające się w naszej placówce.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących zajęć i zaplanowanych imprez.