Rekrutacja

Poniżej zamieszczamy druk oświadczenia o chęci kontynuowania zajęć przez wychowanka:

https://mdk1.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/03/Oswiadczenie-o-kontynuowaniu-zajęc-przez-wychowanka-MDK-1-2019-2020.pdf