Rekrutacja

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

REKRUTACJA 2021/2022

od 4 maja do 15 czerwca

  1. Sprawdź wykaz wolnych miejsc w kołach.
  2. Pobierz wniosek wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
  3. Można wybrać maksymalnie 3 koła zainteresowań. Kolejność wpisanych kół na wniosku rekrutacyjnym oznacza hierarchię ich ważności.
  4. Wniosek niekompletnie wypełniony, pozbawiony niektórych danych lub podpisu będzie odrzucony ze względów formalnych.
  5. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy przekazać w opisanej kopercie do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie placówki.
  6. Pełny zakres informacji w zasadach rekrutacji.