Wszystkie koła plastyczne

Koło rękodzieła artystycznego DIZAJN

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia rękodzielnicze skierowane do dzieci w wieku 8-15 lat. Podczas zajęć dzieci wykonują prace związane z rękodziełem artystycznym, szyją, tkają, wykonują formy przestrzenne i dekoracyjne.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło malarstwa i rysunku KOLORY

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku 8-12 lat, chcących rozwijać swoje zdolności, zainteresowania plastyczne. Podczas zajęć dzieci poszerzają swoje umiejętności w technice rysunku i malarstwa (akwarela, akryl, sucha pastel).
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło rysunku PASTEL

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 10-15 lat. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności warsztatowe, doskonalą technikę rysunku, malarstwa, poznają nowe techniki plastyczne.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło plastyczne PLAMKI 1

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane dla najmłodszych dzieci w wieku 5-7 lat. Podczas zajęć najmłodsi poznają różne techniki plastyczne, rysują, malują, lepią z gliny, wycinają, przyklejają, poznają świat plastyki poprzez wykonywanie ciekawych prac plastycznych.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło plastyczne PLAMKI 2

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci w wieku 5-7 lat. Podczas zajęć najmłodsi poznają różne techniki plastyczne, rysują, malują, lepią z gliny, wycinają, przyklejają, wykonują formy przestrzenne, poznają świat plastyki poprzez wykonywanie ciekawych prac plastycznych.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło rysunku, malarstwa i rzeźby TĘCZOWA PALETA

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-13 lat, odbywające się w filii Szkoły Podstawowej nr 37. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi takimi jak: rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane oraz wykonują formy przestrzenne.

Koło malarstwa WALOR

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 8-13 lat. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności warsztatowe, doskonalą technikę rysunku, malarstwa, poznają nowe techniki plastyczne.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło malarstwa AKWARELE

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi takimi jak: rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane.
Zajęcia odbywają się filialnie w Przedszkolu nr 5.

Koło rzeźby FORMA

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

Koło plastyczne przeznaczone dla grupy wiekowej 10-13 lat.
Głównym celem jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wprowadzanie elementów rysunku technicznego, oraz zapoznanie z technikami pracy w glinie. Wychowankowie na zajęciach mają możliwość pogłębiania znajomości technik rysunku takich jak: pastele, węgiel, tusz, ołówek.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło rysunku SZKIC

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

To najstarsza grupa wiekowa od 13 roku życia. Są to zajęcia ukierunkowane na rozwój młodzieży najbardziej utalentowanej, która planuje kontynuować swoją edukację na uczelniach artystycznych.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło grafiki KONTRAST

Nauczyciel: Aleksandra Kowalczyk

Koło plastyczne dedykowane uczestnikom w wieku 9-15 lat. Na swoich zajęciach realizuję takie techniki takie jak malarstwo, rysunek, pracę z gliną, tuszem i piórkiem, quilling. W pracy koła staram się rozwijać kreatywność, zwracam uwagę na indywidualne potrzeby i zainteresowania wychowanków, staram się aby nasze warsztaty były formą również wyciszenia i relaksu dla uczestników. Chętnie nawiązuję do historii sztuki.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło malarstwa i rysunku PALETA

Nauczyciel: Elżbieta Machura

Zajęcia dedykowane są młodzieży starszej ze szkół średnich i 8 klas szkół podstawowych. Realizujemy kształcenie ogólnoplastyczne czyli: rysunek, malarstwo, rzeźbę oraz zagadnienia z Historii Sztuki. W pracy koła stawiam na kreatywność i indywidualne potrzeby każdego z uczestników. Zainteresowanym pomagam w przygotowaniu do studiów na kierunkach artystycznych. Wielu moich podopiecznych ukończyło studia artystyczne, architektoniczne, uniwersyteckie na wydziałach Historii Sztuki, a także było laureatami prestiżowych konkursów plastycznych.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło malarstwa na szkle KOLOROWE SZKIEŁKA

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w zróżnicowanym wieku od 6 lat.
Grupa malarsko-rzeźbiarska. W głównej mierze zajmujemy się rysowaniem i malowaniem, poznajemy techniki malarstwa na kartonie, szkle, drewnie oraz  materiale. Na zajęciach powstają też płaskorzeźby oraz małe naczynia: miseczki i kubeczki malowane szkliwami i wypalane. Rozwijamy zdolności manualne i kreatywność najmłodszych uczestników. Bawimy się tworząc, a nasze dzieła odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło malarstwa i rzeźby STYL

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Grupa dla uczestników kontynuujących zajęcia w MDK-u oraz dla uczniów klas 5, 6, i starszych, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o sztuce i pasji, także z myślą o kontynuacji nauki w liceach plastycznych. Zajmujemy się rysunkiem, malarstwem i rzeźbą, zgodnie z pasją uczestnika zajęć. Kładziemy nacisk na rozwój indywidualny każdego uczestnika, poszerzając jego wiedzę o technikach plastycznych, rozwijając zainteresowanie sztuką oraz ćwicząc zasady proporcji, kompozycji i techniki w pracach rzeźbiarskich, graficznych,  rysunkowych i malarskich, w tym malarstwa olejnego. Uczestnicy zajęć odnoszą wiele sukcesów w konkursach plastycznych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło rzeźby i zdobnictwa SZTUKATERIA 1

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w zróżnicowanym wieku od 7 lat.
Grupa rzeźbiarsko-modelarska. W głównej mierze zajmujemy się lepieniem z gliny, wypalaniem i zdobieniem ceramiki. Na zajęciach powstają dekoracyjne figurki inspirowane światem przyrody, płaskorzeźby oraz małe naczynia: miseczki, kubeczki z elementami dekoracyjnymi. Nie stronimy od zabawy masą solną, tworzeniem prac przestrzennych z tektury i papieru oraz przestrzennych kolaży i reliefów z tektury. Dekorując i malując wykonane dzieła, poznajemy ciekawe techniki malarskie. Rozwijamy motorykę najmłodszych uczestników oraz kreatywne, przestrzenne zdolności starszych.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

 

Koło plastyczne ABSTRAKCJA

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w wieku od 7 lat.
Z dziećmi z klas I-III rozwijamy zainteresowanie sztuką, różnymi technikami plastycznymi, kładziemy nacisk na rozwój motoryki małej najmłodszych uczestników oraz kreatywność. Uczniowie klas IV-VIII na zajęciach mogą pogłębić swoją wiedzę o sztuce oraz poznać tajniki profesjonalnych technik plastycznych, w tym rzeźbę i ceramikę.
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 14.

Koło malarstwa i rysunku ŚWIATŁOCIEŃ

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w wieku od 7 do 13.
Zajęcia malarsko rysunkowe na których dzieci poznają techniki rysunkowe i malarskie używając tuszy, ołówków, węgla, pasteli, farb akwarelowych, plakatowych oraz akryli. Malujemy na tkaninie ucząc się sztuki batiku. Uczymy się również technik zdobniczych na szkle, ceramice i drewnie. Uczestnicy zajęć biorący udział w konkursach plastycznych odnoszą w nich wiele sukcesów.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło tkaniny artystycznej SPLOT

Nauczyciel: Anna Pasek

Kreatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami ceramiki, makramy, szydełkowania i tkania. Efektem naszych spotkań są własnoręcznie wykonane przedmioty użytkowe.
Wiek uczestników: 12+
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło plastyczne BARWA

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania nawiązują do obserwacji otaczającego świata i emocji młodych twórców. Wychowankowie nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, pastelami olejnymi i technikami mieszanymi, wykonują też formy przestrzenne (masa solna, papieroplastyka, rzeźba w glinie).
Wiek uczestników 5-6 lat – koło tworzą dzieci z Przedszkola nr 17.

Koło plastyczne KOLORYT

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

Koło przeznaczone dla grupy wiekowej 9+. Dzieci i młodzież rozwijają tu swoje umiejętności, a także poszerzają wiedzę z zakresu różnych technik plastycznych, takich jak: pastele olejne, rysunek ołówkiem, malarstwo i rzeźba małych form. Uczestnicy poznają również tajniki rysunku z natury.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło plastyczne PIGMENT

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

Jest to najmłodsza grupa wiekowa 6-8 lat. Dzieci poznają podstawy różnych technik plastycznych, a także uczą się łączenia ich ze sobą.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło rękodzieła artystycznego MOZAIKA

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem i węglem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami, hafty, maskotki, pisanki, prace bibułkarskie oraz inne formy przestrzenne i płaskie (papieroplastyka, tkactwo).
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło form przestrzennych TRZECI WYMIAR

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem i węglem, płaskorzeźby i rzeźby w glinie, ceramikę różnymi technikami zdobioną angobami lub szkliwami, malują na porcelanie, tworzą maskotki, pisanki, prace bibułkarskie oraz inne formy przestrzenne (papieroplastyka, tkactwo).
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

Koło tkaniny artystycznej WĄTEK

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami, pisanki i prace bibuł karskie. Wykonują batiki na tkaninie, hafty, maskotki wg własnych projektów, płaskie i przestrzenne formy tkackie, szyją na maszynie drobne formy z aplikacjami, mogą nabyć umiejętności tworzenia dzianin szydełkowych i na drutach oraz makramy.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.

FOTOGRAFIA

Nauczyciel: Beata Mendrek

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 9-16 lat.
Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności fotograficzne, doskonalą technikę i świadomość obserwacji przez pryzmat aparatu fotograficznego, poznają nowe techniki stosowane w fotografii i wizualizacji.
Zajęcia odbywają się w MDK 1 i Szkole TEB Edukacja.

Koło kaligrafii STALÓWKA

Nauczyciel: Aleksandra Kowalczyk

Koło adresowane do dzieci i młodzieży 7-15 lat. Celem naszych zajęć jest wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziem piszącym jakim jest pióro wieczne czy maczane, nabywanie płynności i precyzji ruchów. Na zajęciach poznajemy krój pisma zaproponowany przez Ewę Landowską w „Elementarzu do nauki pisania i czytania ułożonym według metody nauki pisania” i dążymy do swobodnego posługiwania się tym krojem pisma. Utrwalamy właściwy sposób kreślenia liter, ich kształtu i proporcji. Dążymy do perfekcji dzięki milionowi powtórzeń.
Zajęcia odbywają się w MDK 1.