Wszystkie koła plastyczne

Koło rękodzieła artystycznego DIZAJN

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia rękodzielnicze skierowane do dzieci w wieku 8-15 lat. Podczas zajęć dzieci wykonują prace związane z rękodziełem artystycznym, szyją, tkają, wykonują formy przestrzenne i dekoracyjne.

Koło malarstwa i rysunku KOLORY

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku 8-12 lat, chcących rozwijać swoje zdolności, zainteresowania plastyczne. Podczas zajęć dzieci poszerzają swoje umiejętności w technice rysunku i malarstwa (akwarela, akryl, sucha pastel).

Koło rysunku PASTEL

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 10-15 lat. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności warsztatowe, doskonalą technikę rysunku, malarstwa, poznają nowe techniki plastyczne.

Koło plastyczne PLAMKI 1

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane dla najmłodszych dzieci w wieku 5-7 lat. Podczas zajęć najmłodsi poznają różne techniki plastyczne, rysują, malują, lepią z gliny, wycinają, przyklejają, poznają świat plastyki poprzez wykonywanie ciekawych prac plastycznych.

Koło plastyczne PLAMKI 2

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci w wieku 5-7 lat. Podczas zajęć najmłodsi poznają różne techniki plastyczne, rysują, malują, lepią z gliny, wycinają, przyklejają, wykonują formy przestrzenne, poznają świat plastyki poprzez wykonywanie ciekawych prac plastycznych.

Koło rysunku, malarstwa i rzeźby TĘCZOWA PALETA

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-13 lat, odbywające się w filii Szkoły Podstawowej nr 37. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi takimi jak: rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane oraz wykonują formy przestrzenne.

Koło malarstwa WALOR

Nauczyciel: Bogna Bielecka

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 8-13 lat. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności warsztatowe, doskonalą technikę rysunku, malarstwa, poznają nowe techniki plastyczne.

Koło malarstwa AKWARELE

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-9 lat. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi takimi jak: rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane.

Koło rzeźby FORMA

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

Koło plastyczne przeznaczone dla grupy wiekowej 10-13 lat.
Głównym celem jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wprowadzanie elementów rysunku technicznego, oraz zapoznanie z technikami pracy w glinie. Wychowankowie na zajęciach mają możliwość pogłębiania znajomości technik rysunku takich jak: pastele, węgiel, tusz, ołówek.

Koło rysunku SZKIC

Nauczyciel: Aleksandra Jankowska

To najstarsza grupa wiekowa od 13 roku życia. Są to zajęcia ukierunkowane na rozwój młodzieży najbardziej utalentowanej, która planuje kontynuować swoją edukację na uczelniach artystycznych.

Koło grafiki KONTRAST

Nauczyciel: Aleksandra Kowalczyk

Koło plastyczne dedykowane uczestnikom w wieku 9-15 lat. Na swoich zajęciach realizuję takie techniki takie jak malarstwo, rysunek, pracę z gliną, tuszem i piórkiem, quilling. W pracy koła staram się rozwijać kreatywność, zwracam uwagę na indywidualne potrzeby i zainteresowania wychowanków, staram się aby nasze warsztaty były formą również wyciszenia i relaksu dla uczestników. Chętnie nawiązuję do historii sztuki.

Koło malarstwa i rysunku PALETA

Nauczyciel: Elżbieta Machura

Zajęcia dedykowane są młodzieży starszej ze szkół średnich i 8 klas szkół podstawowych. Realizujemy kształcenie ogólnoplastyczne czyli: rysunek, malarstwo, rzeźbę oraz zagadnienia z Historii sztuki. W pracy koła stawiam na kreatywność i indywidualne potrzeby każdego z uczestników. Zainteresowanym pomagam w przygotowaniu do studiów na kierunkach artystycznych. Wielu moich podopiecznych ukończyło studia artystyczne, architektoniczne, uniwersyteckie na wydziałach historii sztuki, a także było laureatami prestiżowych konkursów plastycznych.

Koło malarstwa na szkle KOLOROWE SZKIEŁKA

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w zróżnicowanym wieku od 6 lat.
Grupa malarsko-rzeźbiarska. W głównej mierze zajmujemy się rysowaniem i malowaniem, poznajemy techniki malarstwa na kartonie, szkle, drewnie oraz  materiale. Na zajęciach powstają też płaskorzeźby oraz małe naczynia: miseczki i kubeczki malowane szkliwami i wypalane. Rozwijamy motorykę najmłodszych uczestników oraz kreatywne  zdolności starszych. Bawimy się tworząc, a nasze dzieła odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych.

Koło malarstwa i rzeźby STYL

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Grupa dla uczestników kontynuujących zajęcia w MDK-u oraz dla uczniów klas 5, 6, i starszych, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o sztuce i pasji, także z myślą o kontynuacji nauki w liceach plastycznych. Zajmujemy się rysunkiem, malarstwem i rzeźbą, zgodnie z pasją uczestnika zajęć. Kładziemy nacisk na rozwój indywidualny każdego uczestnika, poszerzając jego wiedzę o technikach plastycznych, rozwijając zainteresowanie sztuką oraz ćwicząc zasady proporcji, kompozycji i techniki w pracach rzeźbiarskich, graficznych,  rysunkowych i malarskich, w tym malarstwa olejnego.
Uczestnicy zajęć odnoszą wiele sukcesów w konkursach plastycznych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Koło rzeźby i zdobnictwa SZTUKATERIA 1

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w zróżnicowanym wieku od 7 lat.
Grupa rzeźbiarsko-modelarska. W głównej mierze zajmujemy się lepieniem z gliny, wypalaniem i zdobieniem ceramiki. Na zajęciach powstają dekoracyjne figurki inspirowane światem przyrody, płaskorzeźby oraz małe naczynia: miseczki, kubeczki z elementami dekoracyjnymi. Nie stronimy od zabawy masą solną, tworzeniem prac przestrzennych z tektury i papieru oraz przestrzennych kolaży i reliefów z tektury. Dekorując i malując wykonane dzieła, poznajemy ciekawe techniki malarskie. Rozwijamy motorykę najmłodszych uczestników oraz kreatywne, przestrzenne zdolności starszych.

Koło rzeźby i zdobnictwa SZTUKATERIA 2

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w zróżnicowanym wieku od 7 lat.
Grupa rzeźbiarsko-modelarska. W głównej mierze zajmujemy się lepieniem z gliny, wypalaniem i zdobieniem ceramiki. Na zajęciach powstają dekoracyjne figurki inspirowane światem przyrody, płaskorzeźby oraz małe naczynia: miseczki, kubeczki z elementami dekoracyjnymi. Nie stronimy od zabawy masą solną, tworzeniem prac przestrzennych z tektury i papieru oraz przestrzennych kolaży i reliefów z tektury. Dekorując i malując wykonane dzieła, poznajemy ciekawe techniki malarskie. Rozwijamy motorykę najmłodszych uczestników oraz kreatywne, przestrzenne zdolności starszych.

Koło malarstwa i rysunku ŚWIATŁOCIEŃ

Nauczyciel: Aleksandra Nieświec

Dla dzieci w wieku od 7 do 13.
Zajęcia malarsko rysunkowe na których dzieci poznają techniki rysunkowe i malarskie używając tuszy, ołówków, węgla, pasteli, farb akwarelowych, plakatowych oraz akryli. Malujemy na tkaninie ucząc się sztuki batiku. Uczymy się również technik zdobniczych na szkle, ceramice i drewnie. Uczestnicy zajęć biorący udział w konkursach plastycznych odnoszą w nich wiele sukcesów.

Koło tkaniny artystycznej SPLOT

Nauczyciel: Anna Pasek

Skupia dzieci od 10 do 16 lat.
Program zajęć obejmuje różnorodne techniki plastyczne, kształcenie umiejętności rysunku, malarstwa, rzeźby i wrażliwości plastycznej.

Koło plastyczne BARWA

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania nawiązują do obserwacji otaczającego świata i emocji młodych twórców. Wychowankowie nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, pastelami olejnymi i technikami mieszanymi, wykonują też formy przestrzenne (masa solna, papieroplastyka, rzeźba w glinie).
Wiek uczestników 5-6 lat – koło tworzą dzieci z Przedszkola nr 17.

Koło plastyczne IMPRESJA

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, akrylowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem, węglem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami oraz inne formy przestrzenne.

Koło plastyczne KOLORYT

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem, węglem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami oraz inne formy przestrzenne.

Koło rękodzieła artystycznego MANUALIA

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem i węglem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami, hafty, maskotki, pisanki, prace bibułkarskie oraz inne formy przestrzenne i płaskie (papieroplastyka, tkactwo).

Koło rękodzieła artystycznego MOZAIKA

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem i węglem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami, hafty, maskotki, pisanki, prace bibułkarskie oraz inne formy przestrzenne i płaskie (papieroplastyka, tkactwo).

Koło form przestrzennych TRZECI WYMIAR

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, wykonują batiki na tkaninie, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem i węglem, płaskorzeźby i rzeźby w glinie, ceramikę różnymi technikami zdobioną angobami lub szkliwami, malują na porcelanie, tworzą maskotki, pisanki, prace bibułkarskie oraz inne formy przestrzenne (papieroplastyka, tkactwo).

Koło tkaniny artystycznej WĄTEK

Nauczyciel: Agnieszka Toczyłowska

Dzieci i młodzież rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne i rękodzielnicze, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tematy i zadania są indywidualizowane, uwzględniają wiek i możliwości twórcze uczestników zajęć. Wychowankowie tworzą prace różnymi technikami. Nabywają umiejętności malowania farbami plakatowymi, akwarelowymi, malowania na szkle, pracy pastelami olejnymi i suchymi, tworzą rysunki ołówkiem, tuszem, rzeźby w glinie, ceramikę zdobioną angobami lub szkliwami, pisanki i prace bibuł karskie. Wykonują batiki na tkaninie, hafty, maskotki wg własnych projektów, płaskie i przestrzenne formy tkackie, szyją na maszynie drobne formy z aplikacjami, mogą nabyć umiejętności tworzenia dzianin szydełkowych i na drutach oraz makramy.