Bezpłatna oferta

lekcji teatralnych

połączonych z projekcjami spektakli

„Teatr na 5”„Teatr na 6” to dwa cykliczne programy teatralne. Dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach występują dla swoich rówieśników z miasta i okolic. Inicjatorami projektu są Piotr Józef Adamczyk – instruktor teatralny teatru „Gęba” i „WW” oraz Monika Szydłowiecka – nauczycielka MDK 1, prowadząca teatry „Skrzat”, „Pi Yinga”„Wampa”.

„Teatr na 5” adresowany jest do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Odbiorcą „Teatru na 6” mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Założeniem programu jest upowszechnianie działań amatorskich grup teatralnych oraz zachęcenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kulturze i kreatywnego spędzania czasu wolnego. W roku szkolnym 2019/2020 w programie uczestniczyło około 450 uczniów tyskich szkół. Jak mówi pomysłodawca programu Piotr Adamczyk: „chodzi o to, by wspaniała praca teatrów dziecięcych i młodzieżowych nie kończyła się na premierze, ale by przedstawienie mogło być grane wiele razy. Z pożytkiem dla samych aktorów, jak i odbiorców”.

Obecnie ze względu na sytuację epidemiczną zmieniliśmy formułę. W tym semestrze proponujemy profesjonalnie przygotowane projekcje naszych spektakli połączone z lekcją teatralną. Tym razem to my przyjdziemy do Waszej szkoły/klasy, opowiemy Wam o teatrze i wspólnie obejrzymy wybrany przez Was spektakl.

Terminy:

28.10.2020

28.11.2020

16.12.2020

13.01.2021

Rezerwacja terminów:

Monika Szydłowiecka

508 644 678
szydlowiecka.m@gmail.com

Piotr Adamczyk

507 413 804
piotrj.adamczyk@gmail.com