Bezpłatna oferta

spektakle teatralne
dla dzieci i młodzieży

lekcje teatralne połączone z projekcjami spektakli

Teatr na 5 i Teatr na 6 to dwa cykliczne programy teatralne. Dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach występują dla swoich rówieśników z miasta i okolic. Inicjatorami projektu są Piotr Józef Adamczyk – instruktor teatralny teatru w MCK oraz Monika Szydłowiecka – nauczycielka MDK 1.

Teatr na 5 adresowany jest do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Odbiorcą Teatru na 6 mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Założeniem programu jest upowszechnianie działań amatorskich grup teatralnych oraz zachęcenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kulturze i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Jak mówi pomysłodawca programu Piotr Adamczyk: chodzi o to, by wspaniała praca teatrów dziecięcych i młodzieżowych nie kończyła się na premierze, ale by przedstawienie mogło być grane wiele razy. Z pożytkiem dla samych aktorów, jak i odbiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem występów i do rezerwacji terminów. 

12.10.2022
„Wakacje smoka Bonawentury”

26.10.2022
„Lingwistyczne Muppet Show”

9.11.2022
„Lingwistyczne Muppet Show”

16.11.2022
„Grufołak i mała myszka”

14.12.2022
„Grufołak i mała myszka”

Monika Szydłowiecka

508 644 678

monika.szydlowiecka@mdk1.tychy.pl