Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – podsumowanie 26. edycji.

We wtorek, 26 marca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu odbyło się uroczyste podsumowanie 26. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka.

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada, a także wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

Tematem tegorocznej edycji konkursu była postać Zofii Kossak (primo voto Szczucka, secundo voto Szatkowska), która była więźniarką KL Auschwitz, autorka książki „Z otchłani” i jednocześnie jest ona jedną z patronujących Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 1 w Tychach.

Jury konkursowe w składzie:

 • Adam Pociecha – artysta, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Karol Krajewski – historyk z oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach,
 • Robert Płaczek – historyk, plastyk, kierownik Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
 • Monika Szydłowiecka – wicedyrektorka MDK nr 1 w Tychach, sekretarz jury (nieoceniająca),

na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2024 r. przyznało:

 • 15 nagród (kategoria I – 6 prac, kategoria II – 9 prac),
 • 21 wyróżnień (kategoria I – 13 prac, kategoria II – 8 prac),
 • 34 kwalifikacje do wystawy (kategoria I – 23 prace, kategoria II – 10 prac).

W podsumowaniu wzięli udział:

 • Andrzej Kacorzyk – dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście;
 • Barbara Adamczyk – wiceprezes Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Katowicach;
 • Aleksandra Pisarzowska–Jamrozik – inspektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach;
 • Danuta Mikoda – pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach;
 • oraz reprezentacja Jury konkursowego w osobach: Robert Płaczek – historyk, plastyk, kierownik Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Karol Krajewski – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, IPN w Katowicach.

Dyrektor Maciej Gruchlik przytoczył słowa nieobecnego na wydarzeniu przewodniczącego Jury prof. Adama Pociechy:

     „Udział w pracach jury był i jest dla mnie nadal ogromnym przeżyciem. Zauważam jednak, że z każdym rokiem coraz mniej jest żywych świadków tych wydarzeń, bo ich liczba stale się zmniejsza. Jeszcze kilka lat temu byli więźniowie dzielili się swoimi przeżyciami przy okazji prac jury, a teraz już tego nie ma. Dbajmy o pamięć historyczną. Gratuluję wszystkim uczestnikom, laureatom i ich opiekunom.”

Słowa uznania i gratulacje przesłał również Jan Kwaśniewicz – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach:

     „(…) Nie sposób przecenić roli i znaczenia wyróżniającego się uznaną renomą tego wydarzenia z powodzeniem skłaniającego do rozważań w aspekcie poszanowania godności każdego człowieka.

     Wyrosłe z tej głębokiej refleksji artystyczne działania młodych twórców stanowią nie tylko wymowny wyraz ich wrażliwości, lecz również odzwierciedlają przekonanie o nieprzemijającej potrzebie norm etycznych.

     Pozostając z wyrazami szacunku życzę kolejnych, udanych jak dotąd edycji Konkursu.”

Podczas uroczystości dyrektor MDK 1 Maciej Gruchlik ogłosił informacje dotyczące przyszłorocznej 27. edycji Konkursu. W związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz, przyświecać jej będą cytaty:

„To się stało, a więc może znów się zdarzyć… Może zdarzyć się wszędzie” – Primo Levi

„Obojętność jest największą zarazą naszych czasów” – św. Maksymilian Maria Kolbe

Po uroczystym podsumowaniu konkursu laureaci i ich opiekunowie wzięli udział w zwiedzaniu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, oprowadzani przez przewodników-edukatorów.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o podsumowaniu Konkursu na stronie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, opiekunom artystycznym, członkom jury oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.

Partnerzy konkursu:

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach,
 • NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach,
 • Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach,
 • Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem,
 • „MASTER” Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach,
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefy Tyskiej,
 • Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki  „CARBOAUTOMATYKA” S.A. w Tychach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.