Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Ludzie ludziom zgotowali ten los" im. Augusta Kowalczyka