Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka

Konkurs organizowany jest co roku przez naszą placówkę oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Geneza konkursu wiąże się z obchodami Miesiąca Pamięci Narodowej, kiedy to co roku w kwietniu ww. instytucje oraz Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem organizowały wyjazdy tyskiej młodzieży do Muzeum. Pierwsza edycja konkursu, o zasięgu miejskim, odbyła się w 1993 roku jako reakcja na wyrażanie przez uczniów swoich refleksji powstałych w czasie zwiedzania byłego obozu koncentracyjnego. Duże zainteresowanie konkursem spowodowało, że w 1999 roku pierwszy raz zasięgiem objął on całą Polskę, natomiast w 2005 roku odbyła się pierwsza edycja międzynarodowa. Od tej pory konkurs odbywa się co roku, wcześniejsze edycje odbywały się w trybie biennale. W 2013 roku konkurs poświęcono pamięci wieloletniego przyjaciela MDK 1 oraz współtwórcy konkursu, byłemu więźniowi KL Auschwitz o numerze 6804, Augustowi Kowalczykowi. August Kowalczyk wraz z innymi byłymi więźniami obozów koncentracyjnych – Grzegorzem Czempasem, Florianem Grankiem, Barbarą Puc, Haliną Birenbaum, Barbarą Kruczkowską, Arturem Krasnokuckim, Wacławem Diakończykiem, Jerzym Fijołkiem, Jerzym Marią Ulatowskim, Bogdanem Bartnikowskim relacjonował przed laureatami konkursu swoje obozowe przeżycia oraz przez wiele lat był przewodniczącym konkursowego jury.

INTERNATIONAL FINE ARTS COMPETITION “PEOPLE DEALT THIS FATE TO PEOPLE” IN MEMORY OF AUGUST KOWALCZYK

The August Kowalczyk International Art Competition “People Dealt this fate to People” is organised yearly by the Kossak Family Artists Youth Culture Centre No. 1 in Tychy and the Auschwitz-Birkenau State Museum.

The origins of the competition are linked to the Month of National Remembrance when the institutions mentioned above and the Auschwitz Preservation Society organised trips every April for young people from Tychy to the Auschwitz- Birkenau Memorial Site. The first city-wide competition was held in 1993 due to pupils expressing their thoughts on visiting the former German Nazi concentration and extermination camp. The huge interest in the competition led to its first nationwide coverage in 1999, and the first international edition was held in 2005. Since then, the competition has been held every year, with previous editions held biennially. In 2013, the competition was dedicated to the memory of a long-time friend of MDK 1 (Youth Culture Centre No. 1) and co-founder of the competition, Auschwitz survivor number 6804, August Kowalczyk. August Kowalczyk, together with other former concentration camp prisoners – Grzegorz Czempas, Florian Granek, Barbara Puc, Halina Birenbaum, Barbara Kruczkowska, Artur Krasnokucki, Wacław Diakończyk, Jerzy Fijołek and Jerzy Maria Ulatowski – shared their camp experiences with the competition laureates and for many years chaired the competition jury.