Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Jesteśmy dumni z Polski”