Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
"Jesteśmy dumni z Polski"