Galeria prac konkursowych

Galeria prac laureatów II Konkursu Plastycznego
„Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”

KATEGORIA I – PRZEDSZKOLA

I NAGRODA

WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA II – KLASY I – III

I NAGRODA

WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA III a – KLASY IV-V

I NAGRODA

II NAGRODA ex aequo

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIA

KATEGORIA III b – KLASY VI-VIII

I NAGRODA

II NAGRODA ex aequo

III NAGRODA

Galeria prac nagrodzonych w 24. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka

Gallery of works awarded in the 24th International Art Contest „People doomed people to this fate” named after August Kowalczyk

NAGRODA SPECJALNA
SPECIAL PRIZE

Miron Mosurek, 18 lat, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Dąbrowa Górnicza. Nauczyciel: Agnieszka Budny, Edyta Kubik

NAGRODY
kategoria 11-15 lat

PRIZES
1st category

NAGRODY
kategoria +16 lat

PRIZES
2nd category

WYRÓŻNIENIA
kategoria 11-15 lat

HONOURABLES
1st category

WYRÓŻNIENIA
kategoria +16 lat

HONOURABLES
2nd category

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY
kategoria 11-15 lat|

QUALIFICATIONS FOR THE EXHIBITION
1st category

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY
kategoria +16 lat

QUALIFICATIONS FOR THE EXHIBITION
2nd category

Galeria prac nagrodzonych w XXX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota”

NAGRODY

WYRÓŻNIENIA

Galeria prac nagrodzonych w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

NAGRODY

WYRÓŻNIENIA

KWALIFIKACJE DO WYSTAWY