ZAPROŚ MIŁOŚĆ – rusza kolejna edycja kampanii

Ruszyła kolejna edycja kampanii „Zaproś Miłość”, która ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego, uwrażliwienie na potrzeby dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia. 

Czasami rodzice biologiczni nie mogą z jakichś przyczyn opiekować się swoim dzieckiem. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, kiedy są poważnie chorzy lub po prostu nie potrafią „być rodzicami”, właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i opiekować dzieckiem. Muszą się wtedy tego nauczyć, skorzystać z pomocy psychologa, innych specjalistów. Takich przypadków, kiedy trzeba znaleźć dzieciom opiekunów, jest znacznie więcej. Dlatego rusza kolejna edycja kampanii „Zaproś Miłość”, promująca rodzicielstwo zastępcze.

W kampanię „Zaproś Miłość”, zaangażowany jest Dział Pieczy Zastępczej tyskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

Jak mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obecnie brakuje rodzin zastępczych. W Tychach jest ich tak mało, że dzieci potrzebujące opieki trafiają do placówek w innych miastach.

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu kampaniom znajdą się chętne osoby, które zgodzą się pełnić tę funkcję i na jakiś czas zaopiekują dzieckiem, które tego potrzebuje. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie takiej decyzji nie jest proste, dlatego naszym zadaniem jest cały czas informować i edukować naszych mieszkańców  – dodaje Iwona Rogalska.

Tym razem działania będą realizowane głównie w placówkach oświatowych, by pokazać, że osamotnione dzieci, to często koleżanki i koledzy z klasy, z podwórka, z mieszkania obok. 

Magdalena Łuka, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą wierzy, że kolejna edycja kampanii pozwoli uwrażliwić tyszan na potrzeby dzieci, które w danym momencie potrzebują pomocy i wsparcia.

Tyski MOPS deklaruje pomoc w całym procesie rekrutacji.

– Oferujemy rodzicom zastępczym pomoc finansową i wsparcie ekspertów. Aby zostać rodziną zastępczą niezawodową, konieczne jest też ukończenie szkolenia kandydatów dla rodzin zastępczych, które zapewnia bezpłatnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Iwona Rogalska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Co istotne bycie rodzicem zastępczym nie jest równoznaczne z adopcją. To tymczasowa forma pieczy nad dzieckiem, którego rodzice nie mogą sprawować nad nim bezpośredniej opieki. Z chwilą, gdy rodzice biologiczni uporają się ze swoim problemami, dzieci te wracają do domów.

Nie każdy może jednak zostać rodziną zastępczą. Jakie trzeba spełnić wymagania, jasno określają przepisy. Rodzinami zastępczymi moga zostać osoby, które nie miały nigdy konfliktu z prawem, którym władza rodzicielska nie była ograniczona i pozbawiona. Mogą nimi także zostać osoby żyjące samotne. Nie posiadanie swoich dzieci także nie wyklucza bycia rodzicem zastępczym.

Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym można znaleźć na stronie: bezpiecznarodzina.tychy.pl, mops.tychy.pl oraz w Dziale Pieczy Zastępczej ul. Andersa 6 a,  tel: 32 326 43 92 email: dpz@mops.tychy.pl.