Wyniki II Konkursu Plastycznego „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami” organizowany przez naszą placówkę przy współpracy z Gemini Park Tychy został rozstrzygnięty. Konkurs kierowany był do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych) oraz placówek wychowania pozaszkolnego, z naszego rejonu. Celem natomiast była prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miastem Tychy oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki i historii. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, która miała przedstawiać najciekawsze miejsca, obiekty oraz wydarzenia, które są charakterystyczne dla naszego miasta.

W skład jury weszli:

  • Aleksandra Zawodzińska – dyrektor ds. Marketingu i PR Gemini Park Tychy,
  • Aneta Mlaś – artystka grafik, ilustratorka, poetka,
  • Maciej Gruchlik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach, sekretarz jury,

Podejmując decyzję jury wzięło pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, estetykę i staranność wykonania pracy, wysoki poziom artystyczny oraz kreatywność, oryginalność, twórcze podejście do tematu i pomysłowość.

Lista zwycięzców dostępna jest w protokole z posiedzenia jury

O terminie podsumowania oraz sposobie przekazania nagród/upominków oraz dyplomów organizatorzy poinformują w terminie późniejszym poprzez wiadomość na stronie internetowej i Facebook’u placówki. Planowany przybliżony termin podsumowanie to wrzesień/październik 2022.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za zaangażowanie i nadesłane prace!