Podsumowanie XXX Festiwalu Twórczości dzieci i Młodzieży

Podsumowanie Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży połączone z wręczeniem dyplomów, podziękowaniem oraz ogłoszeniem laureatów nagród GRAND PRIX odbędzie się 31 maja 2022 r. w MEDIATECE – rozpoczęcie o godz. 16:30. Zapraszamy przedstawicieli każdej grupy i zespołu (2-3 osoby) wraz z opiekunem do udziału w tym wydarzeniu.