Plan zajęć podczas ferii zimowych

Szanowni Państwo,

wychowankowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą samodzielnie przyjść na zajęcia podczas ferii, ponieważ w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 roku zniesiono poniższy zapis z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku:

§ 9. Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej…

A zatem zapraszamy podczas ferii na zajęcia wg poniższego planu.

https://mdk1.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-ZAEC-PODCZAS-FERII-ZIMOWYCH-2020-2021.pdf