ZAJĘCIA WAKACYJNE – INFORMACJE OGÓLNE

W związku z rozpoczęciem zajęć wakacyjnych Szanowny Rodzicu, pamiętaj!

Najważniejsze kwestie związane z zajęciami wakacyjnymi:

  • Dziecko zostaje przyprowadzone do placówki przez rodzica/opiekuna prawnego.
  • Obowiązują dwa niezależne wejścia – dla każdej grupy osobne wejście:

– grupa „A” wejście nr 1 od ul. Bocheńskiego,

– grupa „B” wejście nr 2 od ul. Hlonda.

  • Pracownik mierzy temperaturę dziecku przy wejściu. Gdy temperatura nie wzbudza wątpliwości dziecko wpuszczone jest na teren placówki i odprowadzone przez pracownika lub nauczyciela do sali, w której odbywają się zajęcia.

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NIE WCHODZI NA TEREN PLACÓWKI!

  • W przypadku większej liczby oczekujących osób na wejście do placówki należy zachować dystans społeczny (min. 1,5 metra) oraz wykazać się cierpliwością (obecne procedury zajmują dużo więcej czasu niż w normalnej sytuacji).
  • W placówce obowiązują procedury sanitarne, a pracownicy i nauczyciele wyposażeni są w środki ochrony osobistej.
  • Dzieci nie będą mogły bawić się ze sobą w bezpośrednim kontakcie, wymieniać przedmiotami.
  • Każde dziecko powinno mieć ze sobą: maseczkę i rękawiczki jednorazowe (dla własnego bezpieczeństwa) oraz materiały i przybory plastyczne takie jak: ołówek, gumka, temperówka, kredki, markery, flamastry, pędzle, farby, klej, nożyczki, kocyk piknikowy, własne picie i inne przedmioty oraz pomoce wskazane przez prowadzących do realizacji bieżących zajęć (nauczyciele będą informowali dzieci o konieczności przyniesienia innych materiałów przynajmniej dzień wcześniej).

PROCEDURY:

https://mdk1.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/06/PROCEDURY-COVID-MDK-1-12.06.2020.pdf